okt. 11, 2015 Category: høyhus

MOHOLT 50/50 BARNEHAGE

Barnehagen er nøye tilpasset et fallende terreng og har god tilgjengelighet til utearealene fra flere plan.

Prosjektbeskrivelse

Arealene både i første og andre etasjen har direkte og enkel tilgang til lekeområdene ute. Det er lagt vekt på gode dagslysforhold med rikelig utsikt for voksne og barn. Inspirerende rom med variasjoner i høyder og utforming er tilpasset aktivitetene. Fargespillet på  noen av treveggene er nøye uttenkt og utført slik at fargene er påført i forskjellig metthet. Bygget er utformet med tanke på en beskyttet plassering av uteområdet for vind og vær samtidig som gode solforhold sikres. Rause utearealer med varierende møblering og belegning samt store grønnflater gir barna rikelig med stimulasjon og impulser.

Veidekke mener at massivtre er ett av byggematerialene bransjen må ta tak i og videreutvikle for å få økt volum, først og fremst fordi det har så gode miljøegenskaper i forhold til materialene det benyttes mest av i dag. Massivtre kan ikke erstatte alt stål og betong, men det kan være et veldig godt alternativ i mange prosjekter. Nå handler det om å utvikle løsninger i forhold til konstruksjonsprinsipper samt lyd og brann, slik at massivtre med sine klimavennlige løsninger kan bli en reell konkurrent til stål og betong i de fleste prosjekter.

 • Én bygning i tre etasjer for 171 barn
 • Uteområde på ca. 5 800 m2
 • BTA bygg ca. 2 400 m2
 • Massivtre, ca. 700 m3
 • Kebony ytterkledning
 • Passivhusstandard
 • CO2 reduksjon for materialer i forhold til TEK10: 47%
 • Energimerke: Grønn A
 • Enovatilskudd for passivhus: Ca. 1 MNOK
 • Totalkostnad ca. 104 MNOK inkl mva
 • Finansiering: ca. 80% husbanklån og ca. 20% egenkapital