feb. 15, 2018 Category: høyhus

Stendahl, Melhus

Ammekufjøs i massivtre.

Å bygge i tre er en klimavennlig byggemetode som bidrar til et behagelig arbeidsmiljø i byggeprosessen, og senere godt innemiljø i fjøset.

Prosjektbeskrivelse

Nytt ammekufjøs i Melhus.

Woodcon Industri og landbruk AS har prosjektert og levert limtre og massivtre konstruksjoner til dette flotte bygget til bonde Halfdan Stendahl i Melhus.

 

Selbustrand

Fjøs i stål og sandwich

Prosjektbeskrivelse

Nytt melkekufjøs i Selbustrand

Woodcon Industri og landbruk AS er mer enn limtre og massivtre leverandør

Dette nye moderne fjøset er levert og oppført i stål og sandwich. Bygget ble oppført våren 2018, og en kjempefornøyd bonde tok bygget i bruk juli.

 

Todalen

Melkefjøs oppført i limtre og massivtre

Prosjektbeskrivelse

Nytt fjøs i Todalen sommen 2018

Det nye fjøset er bygget inntil eksisterende bygg. Ytterveggen på gamlefjøset ble revet for å åpne opp for en god løsning med forsentral i gamlebygget.

 

Melhus

Massivtrefjøs 2018

Prosjektbeskrivelse

Nytt fjøs i Melhus, høsten 2018

Det nye melkefjøset er bygget som tilbygg mot eksisterende fjøs. Bygget på 480m2 er oppført i limtre og massivtre.

 

Brandval

Kornlager

Prosjektbeskrivelse

Kornlager under oppføring på Gjølstad gård i Brandval

Bygget er på 600m2 og  føres opp med limtre bærekonstruksjon, massivtre vegger og høyprofil stålplater på tak.

 

FJØS I BJUGN

Massivtrefjøs i Bjugn

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet i Bjugn er ferdig, og kuene har nå flyttet inn. Dette ble ett prakteksempel på hvordan et fjøs skal være, og inneholder også ett oppholdsrom på 90kvm som disponeres av bonden til det han måtte ønske. Dette fjøset har en grunnflate på 72x22m og er beregnet for i overkant av 50 melkene kuer i tillegg til kalver naturlig nok. Montasjen av massivtre startet i starten av September, og kuene flyttet inn i slutten av november. Tilbakemeldingen fra bonden er at både han og kuene er veldig godt fornøyd med det nye “hjemme”!

Massivtre gir både langtidslagring av karbon og har gode egenskaper når det gjelder varme, fukt, akustikk og brannmotstand. Bygninger i massivtre er faktisk sikrere mot brann enn om de skulle vært bygget i stål og betong.

Massivtre bygger på samme prinsipper som laftede hus, men med vesentlige bedre isolering. Samme type materiale innerst til ytterst hindrer uforutsigbare effekter av vær og vind.Treets egen evne til å ta opp og avgi fukt gir jevn luftfuktighet i huset. Naturlige materialer gir naturlig et godt innemiljø. Det er godt å være i et trebygg.

 

AMMEKUFJØS I NORDFJORDEID

900 m2 med nytt ammekufjøs.

Prosjektbeskrivelse

Nov.2018. -Vår leveranse av dette nye ammekufjøset i Nordfjordeid er ferdig.

Vi har levert og montert limtre bære-konstruksjon, med massivtre og stålplater på tak.

Bonden har nå tatt over bygget og skal fullføre prosjektet med egen trelast.

Vi ønsker lykke til med videre arbeider og gleder oss til å komme opp igjen for å se det ferdige bygget i full drift.