feb. 15, 2018 Category: høyhus

FJØS I BJUGN

Massivtre er en klimavennlig byggemetode som bidrar til et behagelig arbeidsmiljø i byggeprosessen, og senere godt innemiljø i fjøset.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet i Bjugn er ferdig, og kuene har nå flyttet inn. Dette ble ett prakteksempel på hvordan et fjøs skal være, og inneholder også ett oppholdsrom på 90kvm som disponeres av bonden til det han måtte ønske. Dette fjøset har en grunnflate på 72x22m og er beregnet for i overkant av 50 melkene kuer i tillegg til kalver naturlig nok. Montasjen av massivtre startet i starten av September, og kuene flyttet inn i slutten av november. Tilbakemeldingen fra bonden er at både han og kuene er veldig godt fornøyd med det nye “hjemme”!

Massivtre gir både langtidslagring av karbon og har gode egenskaper når det gjelder varme, fukt, akustikk og brannmotstand. Bygninger i massivtre er faktisk sikrere mot brann enn om de skulle vært bygget i stål og betong.

Massivtre bygger på samme prinsipper som laftede hus, men med vesentlige bedre isolering. Samme type materiale innerst til ytterst hindrer uforutsigbare effekter av vær og vind.Treets egen evne til å ta opp og avgi fukt gir jevn luftfuktighet i huset. Naturlige materialer gir naturlig et godt innemiljø. Det er godt å være i et trebygg.