feb. 15, 2018 Category: høyhus

RS NOATUN

Redningsselskapets største investering noensinne har med sin plassering i terreng, arkitektur og materialvalg gitt et kurs- og kompetansesenter i Horten som garantert vil få mye oppmerksomhet. Senteret vil styrke det 126-år gamle arbeidet for å redde liv og å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen.

Prosjektbeskrivelse

RS Tunet AS er eid av Rednings-selskapet og Horten Industripark (HIP), og ligger på Langgrunn i Horten. Det nye senteret vil drive kursvirksomhet og opplæring både for det landbaserte- og offshoremarkedet, samt til Redningsselskapets egne medlemmer og ansatte. Bygningskomplekset består av tre frittstående bygg som ligger etter hverandre mot et utgravd havnebasseng og langs en kunstig anlagt kanal inn fra Oslofjorden.

De to nederste byggene er servicebygg, som huser Redningsselskapets eget frivillighetskorps og Sjøredningsskolen. Samlet areal er cirka 4.000 kvadratmeter der hovedbygget har et areal på vel 2.800 kvadratmeter. Her ligger resepsjon, restaurant, kontorer, klasserom, et delbart auditorium, lager og tekniske rom. Arkitekturen skaper sirkulasjon og mingling og inngir til et fleksibelt bruk.
Senteret har også ti hotellrom, primært rigget som dobbeltrom, men som lett kan omgjøres til tre- og firemannsrom ved sommerleirer eller kursvirksomheter.

Alle tre byggene er prosjektert og bygget i massivtreelementer, toget inn fra Østerrike. – Det er flere grunner til at massivtre ble valgt, forklarer Jakobsen. – Massivtre er et levende materiale, samt at det har et klimaaspekt. Og, ikke minst, når man ser hvordan de er utformet, var det nærliggende å tenke en løsning med massivtre.
– Det er en lokalhistorisk tråd til vikingtida som Borrehaugene og Vestfold er en viktig del av. I stedet for å være kjedelig og firkantet er byggene formet lekent med inspirasjon fra det maritime. Det styrkes gjennom den liggende Royalimpregnerte kledningen, understreker Aaserud.