okt. 11, 2015 Category: høyhus

Prosjektering

Woodcon prosjekterer, leverer og monterer krysslimt tre (KLT); tre-elementer bygd opp av lameller av ulik tykkelse, krysslagt med de to ytterste lagene med samme fiberretning. Tykkelse på ferdig element avgjør lamellenes tykkelser og antall.

-I dialog med kunden er det vårt motto og være raske og tydelige. Vi gir løsninger raskt og er tydelige på hva som er den beste løsningen. Vi er også tydelige på hva som kreves av kunden for å få den beste løsningen.
-Woodcon leverer komplette løsninger med KLT og limtre. Det å ha èn leverandør gjennom hele prosjektet fra salg og prosjektering til materialleveranse med ansvar for logistikk, montasje og oppfølging sikrer den optimale løsningen med fullstendig oversikt og dokumentasjon.
-Woodcon leverer normalt et ferdig råbygg til en hovedentreprenør som står for fullføringen av bygget.
-Produktet bearbeides i vår fabrikk slik at det kan heises rett på plass som et ferdig element med utsparinger for vinduer, dører, gjennomføring av kabler og rør osv.

Krysslimt tre har mange fordeler; en av de viktigste fordelene er kort byggetid. I et prosjekt på Ås ble en blokk på 8 etasjer reist på 4 uker. I Trondheim ble «årets bygg 2017» Moholt 50 I 50 på 9 etasjer reist på 4 uker. En enebolig «lukkes» i løpet av timer. Dette gir et bygg hvor innredningsarbeidet kan starte svært raskt. Det gir også minimale fuktighetsproblemer.
Før vi kommer fram til elementenes form, tykkelse (styrke), løsninger for brann og lyd og andre tekniske detaljer gjennomføres en nøyaktig prosjektering av høy kvalitet og vi har samlet den beste kompetanse innen fagene.

Komplette løsninger

Woodcon leverer komplette løsninger med KLT og limtre. Det å ha èn leverandør gjennom hele prosjektet fra salg og prosjektering til materialleveranse med ansvar for logistikk, montasje og oppfølging sikrer den optimale løsningen med fullstendig oversikt og dokumentasjon. Woodcon leverer normalt et ferdig råbygg til en hovedentreprenør som står for fullføringen av bygget.
Woodcon er den komplette leverandør av kvalitetsløsninger i tre og vi er leverandøren med mottoet: Excellent wood solutions.

Økonomi

Å bygge med KLT og limtre gir en svært økonomisk, rask og smidig byggeprosess og kan konkurrere med alle andre byggemåter. I tillegg gir trebyggeri flere positive gevinster som godt bomiljø, CO2-binding, arkitektonisk og designmessig frihet og vakker estetikk med særpreg.

Kvalitet

Woodcon leverer ferdige løsninger i tre med høy kvalitet i alle ledd i byggeprosessen. Tre er naturens byggemateriale med mange gode og unike kvaliteter. Kvalitet er vårt fokus og kunden skal se kvaliteten i salg, prosjektering, i produktene, i montasjen og i overleveringen.
KLT er i prinsippet en enkel konstruksjon, se figur. Produktet bearbeides i vår fabrikk slik at det kan heises rett på plass som et ferdig element med utsparinger for vinduer, dører, gjennomføring av kabler og rør osv.