feb. 15, 2018 Category: høyhus

ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Nybygget på 12.300 kvadratmeter til drøyt en halv milliard kroner (inkludert riving av gamle skolebygg) har passivhusstandard og «low-tech» ventilasjon. Massivtre er brukt som byggemateriale både utvendig og i innredninger. Innvendige massivtrevegger, hvor det er nødvendig,  er brannlakkert og påført tre prosent hvitpigmentert lakk.

Prosjektbeskrivelse

Det er blitt et flott skoleanlegg med en praktfull beliggenhet. Rektor Ivar Rød forteller til Byggeindustrien at skolen i dag har 800 elever, men at nybygget er dimensjonert for 950.

Byggherrens prosjektleder Jostein Wengstad og prosjektleder Dagfinn Storvik fra Hammerø & Storvik Prosjekt AS (HAMSTO), har bare positivt å si om bruken av massivtre som byggemateriale. Prismessig var massivtre i utgangspunktet noe dyrere enn tradisjonelle byggematerialer, men utlignet for god framdrift viste det seg at det prismessig ble omtrent likt.

Hovedformålet med bruken av massivtre har vært et bidrag til CO2-regnskapet og i tillegg å stimulere til økt bruk av skogen i byggenæringen. Selv om massivtre-elementene til dette bygget er fraktet helt fra Østerrike til Åndalsnes med tog og deretter videretransportert til Molde, hevder fylkeskommunen at CO2-regnskapet er positivt og at det allerede er en produsent av massivtre-elementer i startgropa i Norge.

Det har gått med 11.000 trær, hvert tre på en halv kubikk, til dette ene byggeprosjektet. Det fine er at hele treet blir brukt. Her er det ikke kapp som går til spille.