Studentboliger

feb. 15, 2018 by woodcon 0 comments

Øvre Sund studentboliger i Drammen

Studentsamskipnaden i Buskerud skal sommeren 2017 ferdigstille studentboliger til 195 studenter ved Øvre Sund i Drammen. Prosjektets formål er å tilby studenter attraktive og byintegrerte boliger med en høy miljøprofil.

Prosjektbeskrivelse

En viktig del av prosjektet er å styrke Drammen som en attraktiv studentby, og bidra til en bærekraftig byutvikling, samt videreutvikle Øvre Sund som en attraktiv og levende bydel. Ambisjonen er å utvikle et innovativt forbildeprosjekt for fremtidsrettede, bærekraftige og attraktive studentboliger i by. Studentboligene skal bli et samlingspunkt og en ressurs for bydelen, og skape større aktivitet i området.

Området ligger på Bragernessiden av Drammenselven i gangavstand fra Drammen sentrum, Papirbredden Kunnskapspark og høyskoletilbud. Det er grønne lunger og områder for lek og rekreasjon i nærheten. Studentboligene er fordelt på to 3 og 4 etasjers bygg. Kommunal gang- og sykkelvei går gjennom området og prosjektets mål er å bli et sykkelvennlig utbyggingsprosjekt. Ved å maksimere sambruk av arealer og fasiliteter skal prosjektet bidra til klimagassreduksjon og økt bokvalitet for studenter.

Drammen er en gammel trelastby og i bydelen Øvre Sund er det tradisjon og miljø med trehusbebyggelse. Et studentboligprosjekt i tre passer derfor inn i stedets karakter og tre skal brukes som hovedmateriale både i bærekonstruksjon og overflater. Prosjektet er etter byggherres ønske prosjektert med bærekonstruksjon i massivtre. Konstruksjoner under bakken utføres i betong, fortrinnsvis lavkarbonbetong. Prosjektet har som ambisjon å bidra til kompetanseutvikling i byggebransjen innen bruk av tremateriale i moderne bygg i urbane omgivelser og er del av Innovasjon Norges satsning Tre og By. Eksponert massivtrehimling gir positiv fuktregulering og akustikk i hyblene, samtidig som det også er gode løsninger for skjult elektrisk anlegg i massivtre-elementer. Det er utredet en egen elementstudie for de ulike bygningsdelenes C02-belastning.

Prosessen

Det ble gjennomført et parallelloppdrag for å innhente kvalifiserte løsningsforslag til et helhetlig miljø- og byintegrert konsept. Formulering av parallelloppdragets premisser og mål, samt den etterfølgende vurdering og valg av løsningskonsept, ble gjennomført i et tett samarbeid mellom studentsamskipnaden og Drammen kommune. Dette la et godt grunnlag og en felles plattform for den videre prosjektutviklingen. Rodeo arkitekter vant parallelloppdraget og har utviklet skisseprosjektet.

Det ble gjennomført workshops og en rekke møter med interessenter og ressurspersoner for å utvikle, konkretisere og forankre prosjektets miljømål- og tiltak. Det var en tett dialog med ansvarlig for Drammen kommunes sykkelstrategi, slik at sykkelsatsingen i kommunen og i studentboligprosjektet kunne koordineres og synergieffekter utnyttes.

Av økonomiske grunner måtte prosjektets størrelse reduseres og i anbudsfasen valgte byggherren å samarbeide med Veidekke som hovedentreprenør og Code Arkitekter for realiseringen av prosjektet.

Skoler

feb. 15, 2018 by woodcon 0 comments

ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Nybygget på 12.300 kvadratmeter til drøyt en halv milliard kroner (inkludert riving av gamle skolebygg) har passivhusstandard og «low-tech» ventilasjon. Massivtre er brukt som byggemateriale både utvendig og i innredninger. Innvendige massivtrevegger, hvor det er nødvendig,  er brannlakkert og påført tre prosent hvitpigmentert lakk.

Prosjektbeskrivelse

Det er blitt et flott skoleanlegg med en praktfull beliggenhet. Rektor Ivar Rød forteller til Byggeindustrien at skolen i dag har 800 elever, men at nybygget er dimensjonert for 950.

Byggherrens prosjektleder Jostein Wengstad og prosjektleder Dagfinn Storvik fra Hammerø & Storvik Prosjekt AS (HAMSTO), har bare positivt å si om bruken av massivtre som byggemateriale. Prismessig var massivtre i utgangspunktet noe dyrere enn tradisjonelle byggematerialer, men utlignet for god framdrift viste det seg at det prismessig ble omtrent likt.

Hovedformålet med bruken av massivtre har vært et bidrag til CO2-regnskapet og i tillegg å stimulere til økt bruk av skogen i byggenæringen. Selv om massivtre-elementene til dette bygget er fraktet helt fra Østerrike til Åndalsnes med tog og deretter videretransportert til Molde, hevder fylkeskommunen at CO2-regnskapet er positivt og at det allerede er en produsent av massivtre-elementer i startgropa i Norge.

Det har gått med 11.000 trær, hvert tre på en halv kubikk, til dette ene byggeprosjektet. Det fine er at hele treet blir brukt. Her er det ikke kapp som går til spille.

Næringsbygg

feb. 15, 2018 by woodcon 0 comments

RS NOATUN

Redningsselskapets største investering noensinne har med sin plassering i terreng, arkitektur og materialvalg gitt et kurs- og kompetansesenter i Horten som garantert vil få mye oppmerksomhet. Senteret vil styrke det 126-år gamle arbeidet for å redde liv og å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen.

Prosjektbeskrivelse

RS Tunet AS er eid av Rednings-selskapet og Horten Industripark (HIP), og ligger på Langgrunn i Horten. Det nye senteret vil drive kursvirksomhet og opplæring både for det landbaserte- og offshoremarkedet, samt til Redningsselskapets egne medlemmer og ansatte. Bygningskomplekset består av tre frittstående bygg som ligger etter hverandre mot et utgravd havnebasseng og langs en kunstig anlagt kanal inn fra Oslofjorden.

De to nederste byggene er servicebygg, som huser Redningsselskapets eget frivillighetskorps og Sjøredningsskolen. Samlet areal er cirka 4.000 kvadratmeter der hovedbygget har et areal på vel 2.800 kvadratmeter. Her ligger resepsjon, restaurant, kontorer, klasserom, et delbart auditorium, lager og tekniske rom. Arkitekturen skaper sirkulasjon og mingling og inngir til et fleksibelt bruk.
Senteret har også ti hotellrom, primært rigget som dobbeltrom, men som lett kan omgjøres til tre- og firemannsrom ved sommerleirer eller kursvirksomheter.

Alle tre byggene er prosjektert og bygget i massivtreelementer, toget inn fra Østerrike. – Det er flere grunner til at massivtre ble valgt, forklarer Jakobsen. – Massivtre er et levende materiale, samt at det har et klimaaspekt. Og, ikke minst, når man ser hvordan de er utformet, var det nærliggende å tenke en løsning med massivtre.
– Det er en lokalhistorisk tråd til vikingtida som Borrehaugene og Vestfold er en viktig del av. I stedet for å være kjedelig og firkantet er byggene formet lekent med inspirasjon fra det maritime. Det styrkes gjennom den liggende Royalimpregnerte kledningen, understreker Aaserud.

Industribygg

feb. 15, 2018 by woodcon 0 comments

AURORA SPIRIT LYNGEN

In the mouth of a fjord in Lyngen, far away from any urban centre, sometimes illuminated by the northern lights, you will find a lone structure made of wood and glass Aurora Spirit, the world's northernmost whisky distillery.
Right outside its doors, reindeer and moose are regular visitors. Inside, the distillery's first round of arctic whisky is being aged to maturity

Prosjektbeskrivelse

The name on the label? "Bivrost".
"'Biv' is Norse, meaning trembling, while 'rost' is the Norse word for path", manager Tor Petter W. Christensen says.
"This is what the Vikings named the aurora borealis. They thought it had to be a magical bridge connecting Midgard, the home of the humans, to Asgard, the home of the gods."

Whereas there are multiple distilleries being established further south in Norway, Christensen and his colleagues are pretty much on their own this far north – the closest neighbouring distillery is on the island of Myken, near Mo i Rana.

Landbruksbygg

feb. 15, 2018 by woodcon 0 comments

Stendahl, Melhus

Ammekufjøs i massivtre.

Å bygge i tre er en klimavennlig byggemetode som bidrar til et behagelig arbeidsmiljø i byggeprosessen, og senere godt innemiljø i fjøset.

Prosjektbeskrivelse

Nytt ammekufjøs i Melhus.

Woodcon Industri og landbruk AS har prosjektert og levert limtre og massivtre konstruksjoner til dette flotte bygget til bonde Halfdan Stendahl i Melhus.

 

Selbustrand

Fjøs i stål og sandwich

Prosjektbeskrivelse

Nytt melkekufjøs i Selbustrand

Woodcon Industri og landbruk AS er mer enn limtre og massivtre leverandør

Dette nye moderne fjøset er levert og oppført i stål og sandwich. Bygget ble oppført våren 2018, og en kjempefornøyd bonde tok bygget i bruk juli.

 

Todalen

Melkefjøs oppført i limtre og massivtre

Prosjektbeskrivelse

Nytt fjøs i Todalen sommen 2018

Det nye fjøset er bygget inntil eksisterende bygg. Ytterveggen på gamlefjøset ble revet for å åpne opp for en god løsning med forsentral i gamlebygget.

 

Melhus

Massivtrefjøs 2018

Prosjektbeskrivelse

Nytt fjøs i Melhus, høsten 2018

Det nye melkefjøset er bygget som tilbygg mot eksisterende fjøs. Bygget på 480m2 er oppført i limtre og massivtre.

 

Brandval

Kornlager

Prosjektbeskrivelse

Kornlager under oppføring på Gjølstad gård i Brandval

Bygget er på 600m2 og  føres opp med limtre bærekonstruksjon, massivtre vegger og høyprofil stålplater på tak.

 

FJØS I BJUGN

Massivtrefjøs i Bjugn

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet i Bjugn er ferdig, og kuene har nå flyttet inn. Dette ble ett prakteksempel på hvordan et fjøs skal være, og inneholder også ett oppholdsrom på 90kvm som disponeres av bonden til det han måtte ønske. Dette fjøset har en grunnflate på 72x22m og er beregnet for i overkant av 50 melkene kuer i tillegg til kalver naturlig nok. Montasjen av massivtre startet i starten av September, og kuene flyttet inn i slutten av november. Tilbakemeldingen fra bonden er at både han og kuene er veldig godt fornøyd med det nye "hjemme"!

Massivtre gir både langtidslagring av karbon og har gode egenskaper når det gjelder varme, fukt, akustikk og brannmotstand. Bygninger i massivtre er faktisk sikrere mot brann enn om de skulle vært bygget i stål og betong.

Massivtre bygger på samme prinsipper som laftede hus, men med vesentlige bedre isolering. Samme type materiale innerst til ytterst hindrer uforutsigbare effekter av vær og vind.Treets egen evne til å ta opp og avgi fukt gir jevn luftfuktighet i huset. Naturlige materialer gir naturlig et godt innemiljø. Det er godt å være i et trebygg.

 

AMMEKUFJØS I NORDFJORDEID

900 m2 med nytt ammekufjøs.

Prosjektbeskrivelse

Nov.2018. -Vår leveranse av dette nye ammekufjøset i Nordfjordeid er ferdig.

Vi har levert og montert limtre bære-konstruksjon, med massivtre og stålplater på tak.

Bonden har nå tatt over bygget og skal fullføre prosjektet med egen trelast.

Vi ønsker lykke til med videre arbeider og gleder oss til å komme opp igjen for å se det ferdige bygget i full drift.

Barnehager

okt. 11, 2015 by neg 0 comments

MOHOLT 50/50 BARNEHAGE

Barnehagen er nøye tilpasset et fallende terreng og har god tilgjengelighet til utearealene fra flere plan.

Prosjektbeskrivelse

Arealene både i første og andre etasjen har direkte og enkel tilgang til lekeområdene ute. Det er lagt vekt på gode dagslysforhold med rikelig utsikt for voksne og barn. Inspirerende rom med variasjoner i høyder og utforming er tilpasset aktivitetene. Fargespillet på  noen av treveggene er nøye uttenkt og utført slik at fargene er påført i forskjellig metthet. Bygget er utformet med tanke på en beskyttet plassering av uteområdet for vind og vær samtidig som gode solforhold sikres. Rause utearealer med varierende møblering og belegning samt store grønnflater gir barna rikelig med stimulasjon og impulser.

Veidekke mener at massivtre er ett av byggematerialene bransjen må ta tak i og videreutvikle for å få økt volum, først og fremst fordi det har så gode miljøegenskaper i forhold til materialene det benyttes mest av i dag. Massivtre kan ikke erstatte alt stål og betong, men det kan være et veldig godt alternativ i mange prosjekter. Nå handler det om å utvikle løsninger i forhold til konstruksjonsprinsipper samt lyd og brann, slik at massivtre med sine klimavennlige løsninger kan bli en reell konkurrent til stål og betong i de fleste prosjekter.

 • Én bygning i tre etasjer for 171 barn
 • Uteområde på ca. 5 800 m2
 • BTA bygg ca. 2 400 m2
 • Massivtre, ca. 700 m3
 • Kebony ytterkledning
 • Passivhusstandard
 • CO2 reduksjon for materialer i forhold til TEK10: 47%
 • Energimerke: Grønn A
 • Enovatilskudd for passivhus: Ca. 1 MNOK
 • Totalkostnad ca. 104 MNOK inkl mva
 • Finansiering: ca. 80% husbanklån og ca. 20% egenkapital

Byggeplassdrift

okt. 11, 2015 by neg 0 comments

Byggeplassdrift

Woodcon prosjekterer, leverer og monterer krysslimt tre (KLT); tre-elementer bygd opp av lameller av ulik tykkelse, krysslagt med de to ytterste lagene med samme fiberretning. Tykkelse på ferdig element avgjør lamellenes tykkelser og antall.

- Woodcon er nytenkende, nyskapende, kreativ, solid og kompetent. For å få til dette har vi medarbeidere som er akkurat som bedriften; vi lever som vi sier. Om naturen fikk bestemme.
Vi lever og ånder for og med tre, vi er så heldige at vi kan jobbe hver eneste dag med det morsomste som finnes – konstruksjoner i tre!

- For installasjon eller montasje benytter vi norske og utenlandske samarbeidspartnere, men Woodcon deltar også selv og følger tett opp på byggeplass

Krysslimt tre har mange fordeler; en av de viktigste fordelene er kort byggetid. I et prosjekt på Ås ble en blokk på 8 etasjer reist på 4 uker. I Trondheim ble «årets bygg 2017» Moholt 50 I 50 på 9 etasjer reist på 4 uker. En enebolig «lukkes» i løpet av timer. Dette gir et bygg hvor innredningsarbeidet kan starte svært raskt. Det gir også minimale fuktighetsproblemer.
Før vi kommer fram til elementenes form, tykkelse (styrke), løsninger for brann og lyd og andre tekniske detaljer gjennomføres en nøyaktig prosjektering av høy kvalitet og vi har samlet den beste kompetanse innen fagene.

Komplette løsninger

Woodcon leverer komplette løsninger med KLT og limtre. Det å ha èn leverandør gjennom hele prosjektet fra salg og prosjektering til materialleveranse med ansvar for logistikk, montasje og oppfølging sikrer den optimale løsningen med fullstendig oversikt og dokumentasjon. Woodcon leverer normalt et ferdig råbygg til en hovedentreprenør som står for fullføringen av bygget.
Woodcon er den komplette leverandør av kvalitetsløsninger i tre og vi er leverandøren med mottoet: Excellent wood solutions.

Økonomi

Å bygge med KLT og limtre gir en svært økonomisk, rask og smidig byggeprosess og kan konkurrere med alle andre byggemåter. I tillegg gir trebyggeri flere positive gevinster som godt bomiljø, CO2-binding, arkitektonisk og designmessig frihet og vakker estetikk med særpreg.

Kvalitet

Woodcon leverer ferdige løsninger i tre med høy kvalitet i alle ledd i byggeprosessen. Tre er naturens byggemateriale med mange gode og unike kvaliteter. Kvalitet er vårt fokus og kunden skal se kvaliteten i salg, prosjektering, i produktene, i montasjen og i overleveringen.
KLT er i prinsippet en enkel konstruksjon, se figur. Produktet bearbeides i vår fabrikk slik at det kan heises rett på plass som et ferdig element med utsparinger for vinduer, dører, gjennomføring av kabler og rør osv.

Logistikk

okt. 11, 2015 by neg 0 comments

Logistikk

Woodcon prosjekterer, leverer og monterer krysslimt tre (KLT); tre-elementer bygd opp av lameller av ulik tykkelse, krysslagt med de to ytterste lagene med samme fiberretning. Tykkelse på ferdig element avgjør lamellenes tykkelser og antall.

-Allerede i salg- og utviklingsfasen har Woodcon maks fokus på å sikre en optimal og effektiv totalleveranse.
-Våre produkter i tre blir levert av Stora Enso i Østerrike. De har to fabrikker, god kapasitet og leverer produkter med svært god presisjon og kvalitet. Stora Enso bygger nå Europas største KLT-fabrikk like utenfor Karlstad, noe som vil sikre volumtilgang i Skandinavia fremover.
-Det å ha èn leverandør gjennom hele prosjektet fra salg og prosjektering til materialleveranse med ansvar for logistikk, montasje og oppfølging sikrer den optimale løsningen med fullstendig oversikt og dokumentasjon.
-Transport er en viktig del og vi søker her så langt det er mulig å ha fokus på det miljøvennlige og bruker i stor grad tog.

Krysslimt tre har mange fordeler; en av de viktigste fordelene er kort byggetid. I et prosjekt på Ås ble en blokk på 8 etasjer reist på 4 uker. I Trondheim ble «årets bygg 2017» Moholt 50 I 50 på 9 etasjer reist på 5 uker. En enebolig «lukkes» i løpet av timer. Dette gir et bygg hvor innredningsarbeidet kan starte svært raskt. Det gir også minimale fuktighetsproblemer.
Før vi kommer fram til elementenes form, tykkelse (styrke), løsninger for brann og lyd og andre tekniske detaljer gjennomføres en nøyaktig prosjektering av høy kvalitet og vi har samlet den beste kompetanse innen fagene.

Komplette løsninger

Woodcon leverer komplette løsninger med KLT og limtre. Det å ha èn leverandør gjennom hele prosjektet fra salg og prosjektering til materialleveranse med ansvar for logistikk, montasje og oppfølging sikrer den optimale løsningen med fullstendig oversikt og dokumentasjon. Woodcon leverer normalt et ferdig råbygg til en hovedentreprenør som står for fullføringen av bygget.
Woodcon er den komplette leverandør av kvalitetsløsninger i tre og vi er leverandøren med mottoet: Excellent wood solutions.

Økonomi

Å bygge med KLT og limtre gir en svært økonomisk, rask og smidig byggeprosess og kan konkurrere med alle andre byggemåter. I tillegg gir trebyggeri flere positive gevinster som godt bomiljø, CO2-binding, arkitektonisk og designmessig frihet og vakker estetikk med særpreg.

Kvalitet

Woodcon leverer ferdige løsninger i tre med høy kvalitet i alle ledd i byggeprosessen. Tre er naturens byggemateriale med mange gode og unike kvaliteter. Kvalitet er vårt fokus og kunden skal se kvaliteten i salg, prosjektering, i produktene, i montasjen og i overleveringen.
KLT er i prinsippet en enkel konstruksjon, se figur. Produktet bearbeides i vår fabrikk slik at det kan heises rett på plass som et ferdig element med utsparinger for vinduer, dører, gjennomføring av kabler og rør osv.

Prosjektering

okt. 11, 2015 by neg 0 comments

Prosjektering

Woodcon prosjekterer, leverer og monterer krysslimt tre (KLT); tre-elementer bygd opp av lameller av ulik tykkelse, krysslagt med de to ytterste lagene med samme fiberretning. Tykkelse på ferdig element avgjør lamellenes tykkelser og antall.

-I dialog med kunden er det vårt motto og være raske og tydelige. Vi gir løsninger raskt og er tydelige på hva som er den beste løsningen. Vi er også tydelige på hva som kreves av kunden for å få den beste løsningen.
-Woodcon leverer komplette løsninger med KLT og limtre. Det å ha èn leverandør gjennom hele prosjektet fra salg og prosjektering til materialleveranse med ansvar for logistikk, montasje og oppfølging sikrer den optimale løsningen med fullstendig oversikt og dokumentasjon.
-Woodcon leverer normalt et ferdig råbygg til en hovedentreprenør som står for fullføringen av bygget.
-Produktet bearbeides i vår fabrikk slik at det kan heises rett på plass som et ferdig element med utsparinger for vinduer, dører, gjennomføring av kabler og rør osv.

Krysslimt tre har mange fordeler; en av de viktigste fordelene er kort byggetid. I et prosjekt på Ås ble en blokk på 8 etasjer reist på 4 uker. I Trondheim ble «årets bygg 2017» Moholt 50 I 50 på 9 etasjer reist på 4 uker. En enebolig «lukkes» i løpet av timer. Dette gir et bygg hvor innredningsarbeidet kan starte svært raskt. Det gir også minimale fuktighetsproblemer.
Før vi kommer fram til elementenes form, tykkelse (styrke), løsninger for brann og lyd og andre tekniske detaljer gjennomføres en nøyaktig prosjektering av høy kvalitet og vi har samlet den beste kompetanse innen fagene.

Komplette løsninger

Woodcon leverer komplette løsninger med KLT og limtre. Det å ha èn leverandør gjennom hele prosjektet fra salg og prosjektering til materialleveranse med ansvar for logistikk, montasje og oppfølging sikrer den optimale løsningen med fullstendig oversikt og dokumentasjon. Woodcon leverer normalt et ferdig råbygg til en hovedentreprenør som står for fullføringen av bygget.
Woodcon er den komplette leverandør av kvalitetsløsninger i tre og vi er leverandøren med mottoet: Excellent wood solutions.

Økonomi

Å bygge med KLT og limtre gir en svært økonomisk, rask og smidig byggeprosess og kan konkurrere med alle andre byggemåter. I tillegg gir trebyggeri flere positive gevinster som godt bomiljø, CO2-binding, arkitektonisk og designmessig frihet og vakker estetikk med særpreg.

Kvalitet

Woodcon leverer ferdige løsninger i tre med høy kvalitet i alle ledd i byggeprosessen. Tre er naturens byggemateriale med mange gode og unike kvaliteter. Kvalitet er vårt fokus og kunden skal se kvaliteten i salg, prosjektering, i produktene, i montasjen og i overleveringen.
KLT er i prinsippet en enkel konstruksjon, se figur. Produktet bearbeides i vår fabrikk slik at det kan heises rett på plass som et ferdig element med utsparinger for vinduer, dører, gjennomføring av kabler og rør osv.